Belastingvermindering inbraakbeveiliging

Sinds 2015 is het helaas niet meer mogelijk om te genieten van een belastingvermindering voor inbraakpreventieve maatregelen.

Als belastingsplichtige eigenaar of huurder van een woonst of eigendom kunt u genieten van belastingvermindering inbraakbeveiliging voor huisbeveiliging of beveiliging van uw eigendom tegen inbraak en dat wanneer u dit laat uitvoeren door een erkende slotenmaker.

Hieronder volgt een lijst van alle personen die in aanmerking komen voor de subsidie; het betreft de belastingsplichtige

 • Bezitter;
 • Eigenaar;
 • Opstalhouder;
 • Erfpachter;
 • Huurder;
 • Vruchtgebruiker.

Alvorens u de belastingvermindering inbraakbeveiliging aanvraagt, dient u na te gaan voor welke investeringen u deze vermindering kan aanvragen:

 • Specifiek inbraakwerend glas;
 • Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

Opmerking:
Volgende zaken komen niet in aanmerking:

uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig:

 • deuren
 • ramen
 • luiken
 • garagepoorten
 • lichtkoepels
 • dakvensters
 • keldergaten
 • hekken
 • Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten (dit kan voor slechts vijventwintig procent van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden, niet voor vijftig procent);
 • Gepantserde deur;
 • Alarmsystemen;
 • Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem.

De aangifte dient volgens een bepaalde procedure te gebeuren. U kan procent van de kosten van de gedane werken terugtrekken via de belastingen. Indien u investeringen hebt laten uitvoeren in het jaar 2013, zijn deze aftrekbaar in aanslagjaar 2014; indien u investeringen gaat laten uitvoeren in het jaar 2014, zullen deze pas aftrekbaar zijn in aanslagjaar 2015.

De erkende slotenmaker heeft echter ook een aantal verplichtingen waaraan hij of zij dient te voldoen:

 • Hij of zij dient een bewijs te leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften;
 • Het adres waar de plaatsing heeft plaatsgevonden, dient hij of zij weer te geven op de factuur.

Niet alleen de slotenmaker heeft verplichtingen, ook de belastingsplichtige heeft deze. Hij of zij dient deze documenten ter beschikking hebben voor de FOD Financiën:

 • De facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven;
 • Een verklaring over de kwaliteit (kan via vermelding op factuur of via bijgevoegd attest);
 • Het bewijs van betaling van de factuur.

Opmerking:
Deze belastingvermindering inbraakbeveiliging is niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de aanvraag van de subsidie, aarzel dan niet om ons te contacteren!